top of page

Artist's Statement

In finnish below, in english on bottom

 

 

 

 

 

 

 

Hei, olen Aeon Lux. Hauska tutustua.

Olen monen median vapaa kuvataiteilija, mutta tämän hetkinen pääasiallinen mediani on keraaminen kuvanveisto ja fiktiivinen tekstipohjainen työskentely. Kuratoin vuotuisasti performanssiklubia Seinäjoen Taidehallin ohjelmistoon ja toimin myös asiantuntijatehtävissä.

 

Motiivini taiteen tekemiselle on todellisuuden tutkiminen. 

 

Tutkin meitä kaikkia koskevan todellisuuden luonnetta, lainalaisuuksia ja rakennetta metafyysisestä näkökulmasta. Mitä on olemassa, miksi se on olemassa ja miten se toimii? Tavassani havannoida ja ymmärtää ympäröivää maailmaa, näkyy vasemman käden tietoperinteistä tuttu näkökulma:

 

"Se mikä on tässä, on kaikkialla. Se mikä ei ole tässä, ei ole missään".

 

Näen jatkuvuuden ja toiston yhtenä todellisuutemme rakenteena. Se ilmenee taiteessani mm. inhimillisinä yliluonnollisina olentoina tai rinnakkaistodellisuuksilla leikittelyllä.

Siihen, miten havainnoimme ulkopuolella olevaa todellisuutta, vaikuttaa sisäisen todellisuutemme. Henkilökohtaisissa sisäisissä todellisuuksissa olen kiinnostunut hyperfokuksen muuntuneista tajunnantiloista, kuten vaaleanpunaisista laseista. Perspektiivi vääristyy ja sen luoma todellisuus ja siinä tehdyt päätökset saattavat tuntua täysin vieraalta, kun emme ole enää kyseisessä mielentilassa. Ihastumisen tila on tästä hyvä esimerkki. Näissä teoksissa toistuvia teemoja ovat ylisuuret unelmat ja noloksi itsensä saattaminen. 

Minulle tärkeimmät arvot taiteen tekemisessä ovat vapaus, leikkisyys ja uteliaisuus. Vapaus on sanan- ja ilmaisun vapautta, vapautta ideologeista, jotka määrittelisivät sitä mitä on ja mikä oikein ja mikä väärin. Vaalin näitä arvoja siksi, jotta voin tutkia todellisuutta niin objektiivisesti tai ennakkoluulottomasti kuin mahdollista.

Taiteessa ja taiteen kokemisessa minulle tärkeää on samaistuminen ja representaatio.

554FF3C9-F06E-4362-B32D-4B72BED651AA kopio.jpg

Työhuone-esittely

Briefly in english:

bottom of page