top of page

Are we still connected?

Teoskokonaisuus, joka inspiroitui Undertale ja the Sims peleistä. / Art work that was inspired by Undertale and the Sims games.

Tie Paratiisiin / The path to the Paradise

”Tie Paratiisiin” on monimediallinen teos. Teokseen kuuluu viisi (5) päiväkirjaa, videoteos sekä kankaalla päällystettyjä esineitä. Teos on valmistunut vuonna 2020 ja sen tapahtumat sijaitsevat tulevaisuudessa 2021. / "The path to the Paradise" is multimedial art work. It includes five (5) diaries, a video and covered small items. The art piece was made in 2020 and it's story takes place in future in year 2021.

IMG_9253.jpg

Päiväkirja teoskokonaisuudesta. / Diary

Synopsis

”Tie Paratiisiin” on tarinallinen teos. Tarina alkaa tutkijan muistikirjoista, joissa hän kuvaa tutkimusprosessia rinnakkaistodellisuuden löytämiseksi. Hän nimittää tätä todellisuutta Paratiisiksi.
 

Jo ensimmäisessä merkinnässä selviää, että hän on ainut tutkija, joka on jäljellä alkuperäisestä tutkimusryhmästä. Tutkija jatkaa tutkimusta kuppinuudelien sekä yhä haalenevan haaveen voimalla.
 

Muistikirjat päättyvät merkintään Paratiisin löytämisestä ja sinne sisään astumisesta. Tästä alkaa videoteos, jonka tapahtumat sijoittuvat rinnakkaistodellisuuteen. Rinnakkaistodellisuus on tutkijalle täysin tuntematon ja vieras. Hänen viehätyksensä Paratiisista ja sen runsaudesta muuttuvat hiljalleen aistiylikuormitukseen ja kuvotuksekseen.
 

Rinnakkaistodellisuuden maailmajärjestys perustuu hajoamiselle ja jakautumiselle. Tämä haastaa tutkijan mielenterveyttä, sillä kyse on totaalisen vieraasta todellisuuden muodosta, jota hän ei voi käsittää. Yritys mielenterveytensä pelastamisesta välittyy esinekoosteesta, joka koostuu tutkijan muistiinpanovälineistä ja henkilökohtaisista tavaroista. Tavarat ovat päällystetty kankaalla ja parsittu umpeen niiden jakautumisen estämiseksi.

IMG_8963.00_09_06_02.Still001.jpg
screenshot.jpeg

Video, 19 min 21 sek, 1920 x 1080, 2020

Prologi

"Tämä universumimme on sellainen, että se kokee viehätystä ykseyteen. Universumimme eliöt ja luonnonlait toimivat niin, että niistä voi havaita pyrkimystä yhdistymiseen ja yhdeksi tulemiseen. Lisääntymisvietti ja parittelu tähtäävät fyysiseen yhdistymiseen ja kahden eri perimän jatkumiseen yhtenä yhdistyneenä dna:na.

 

Vuoden ajat ja luonnon kulku palaavat aina samaan lähtöpisteeseen, toistaen kehää. Tuossa lähtö- ja tai loppupisteessä, kehä on kokonainen yksi tai vasta pieni kokonainen piste.

 

Olemme osa ykseydestä viehättynyttä universumiamme, joten ajattelumme ja kielemme pyrkivät myös ykseyteen.  Nimeämme asioita, ilmiöitä ja eliöitä kattotermien ja lajinimikkeiden alle, niputamme useat uniikit tapahtumat yhdeksi. Vaikka kieli ja termit spesifioituisivat, ne toimivat aina kattoniminä. Toisissa kielissä sanoja ”minä” ja ”sinä” ei ole edes olemassa.

 

 

Mutta se

ei

päde täällä."

bottom of page